Škaljari

Škaljari

  • Lokacija je cca 2.040 m2
  • DUP-om predviđena gradnja objekata predviđene spratnosti Pr+4Sp
  • Bruto razvijena površina objekta cca 5.040 m2
  • površina postojećeg objekta cca 1.000 m2
  • namjena objekta – poslovni, stambeni, hotel

More from investment opportunities

SHOW Portfolio placeholder

Liješnje

Podgorica, Crna Gora
SHOW Portfolio placeholder

Market Place

Bar, Crna Gora
SHOW Portfolio placeholder

Servis Import

Bar, Crna Gora
SHOW Thumb 90230441 b566 4fba 96a7 f03ba056caad

Market Center

Bar, Crna Gora