III vanredna skupština akcionara Fonda zajednickog ulaganja "EUROFOND" AD - Podgorica