Program transformacije fonda zajednickog ulaganja ’’EUROFOND’’ AD - Podgorica