Servis Import

Servis Import

LN 706 KO Podgorica III (vlasnički list)
kat. parcele 4047/1 do 4047/16
Ukupna površina 18.773 m2
Trenutno pod postojećim objektima 4.236 m2

PLANIRANO za izgradnju prema važećem planu DUP Pobrežje:

1. Stambeno-poslovni 14.070 m2 (Po+Pr+4+M = 7 etaža)
- Parking mjesta 13+11 plus
171 parking mjesto Garažnog parkinga 3.650m2

2. Tržni (distributivni) centar 20.160 m2 (Po+Pr+2+M = 5 etaža)
- Garažni parking 150 parking mjesta

3. Hotel 3.024m2 (Po+Pr+4+M = 7 etaža)
- Parking mjesta 30 plus 58 Garažnih parking mjesta

Ukupno BRGP (bruto razvijena gradjevinska površina)
14.070m2+3.650m2+20.160m2+3.024m2 = BRGP 40.904m2


Parking mjesta: 13+11+171+150+30+58 = 433 PM


Još iz ponude za investitore

OTVORI Thumb ffdec2bf 48a4 4b9d a949 cc987fe1e3eb

Škaljari

Kotor, Crna Gora
OTVORI Thumb 31000125 17cb 4348 a54c 6e9a19ef31e9

Hotel Grand

Cetinje, Crna Gora
OTVORI Portfolio placeholder

Liješnje

Podgorica, Crna Gora
OTVORI Portfolio placeholder

Servis Import

Bar, Crna Gora